Lezingen

Wegwijzers op levensreizen

​Wij mensen worden geholpen bij het lopen van ons persoonlijke pad, er is meer…… En toch is het maken van keuzes soms zo lastig. Soms is ons leven een zoektocht, soms zijn we in flow. Zou dat te maken kunnen hebben met hoe we ons pad lopen? Vanuit het hoofd of vanuit het hart?
In deze lezing neemt Anita jullie mee op deze tocht naar antwoorden aan de hand van diverse voorbeelden o.a. uit haar persoonlijke leven. Haar verhaal gaat over zingeving en hoe wegwijzers ons kunnen helpen bij het maken van keuzes.
Deze lezing is tevens een introductie voor de korte cursus ‘Werken met wegwijzers op levensreizen’.